Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi.

1. Rekisterinpitäjä:

Divataru, Y-tunnus 2758804-3, www.tarumaista.fi

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot:

Taru Eloranta, Joupintie 5A 02760 Espoo taru@tarumaista.fi, 040 5769821

3. Rekisterin nimi:

- yrityksen asiakasrekisteri

- markkinointirekisteri

- verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimussuhteeseen. Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston palveluiden ostamisen kautta liittyneistä käyttäjistä.

Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

- asiakassuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen

- sopimuksen mukainen laskutus

- palveluista ja tuotteista tiedottaminen ja markkinointi

- yhteydenottoihin vastaaminen

- sopimusvelvoitteiden täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, osoitteen, puhelinnumeron, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja niiden muutoksiin liittyvät tiedot.

Tietoja välittävät rekisterin pitäjälle kursseja ja muita palveluja sopimusehtojen mukaan asiakaspalvelua suorittavat yhteistyökumppanit, joiden kautta rekisteröity tilaa palveluja.

Luovuttamalla henkilötietoja Tarumaista verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai tilaamalla maksuttomia tai maksullisia palveluita ja tuotteita, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen ja käytön tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme cookie-toimintoja eli erilaisia evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Jatkamalla kotisivujemme käyttöä, hyväksyt myös evästeiden käytön.

8. Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla käytetään Google AdWords ja Facebook-mainontaa ja heidän tarjoamaa seurantaa, joka auttaa kohdentamaan eri mainoskampanjoita sivustollamme vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on Tarumaista toiminnan markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla internetselaimeesi ulkopuolisen palveluntarjoajan (Googlen, Facebookin, tms.) eväste.

9. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

10. Tietojen säännönmukainen luovutus ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle:

Osittain alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelysssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

12. Kauan henkilötietoja säilytetään:

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

13. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen taru@tarumaista.fi. Kaikissa lähettämissämme suoramarkkinointiposteissa on linkki, jota klikkaamalla voit poistua suoramarkkinointilistalta.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tässä tietosuojaselosteessa viipymättä.


Kirjoita tekstisi tähän...