Tätä nainen tarvitsee suhteessa

10.06.2024

Jotta parisuhde kukoistaisi, tulee feminiini- ja maskuliinienergian olla tasapainossa.

Parisuhteessa nainen tarvitsee turvan tunteen. Jotta nainen voi rentoutua, antautua, ilmentää omaa feminiinistä puoltaan täysin, hänen tulee tuntea olevansa turvassa. Kun nainen on turvassa ja suojassa, feminiini voi kukoistaa.

Turvan tunne on toki jokaiselle yksilöllinen ja riippuvainen omista tunnehaavoista sekä parisuhteen dynamiikasta.


Fyysinen turva

Jos naisen täytyy olla jatkuvasti varuillaan, että hänelle tai hänen lapsilleen voisi tapahtua fyysisesti jotakin pahaa, se on valtavan uuvuttavaa. Varsinkin jos hänellä on menneisyydessään kokemuksia väkivallasta, pelko on hänellä jatkuvasti läsnä.
Nainen hakee turvaa miehestään. Häntä lohduttaa tieto, että mies pystyy suojelemaan naistaan ja perhettään hädän tai uhkan aikana. Oli se sitten ryöstö tai hämähäkki. Miehen rooli sankarina elää vahvasti naisen ytimessä.

Emotionaalinen turva

Kun suhteessa vallitsee luottamus, nainen tuntee emotionaalista turvallisuuden tunnetta. Hän voi jakaa tunteensa ja ajatuksensa miehen kanssa ja häntä ymmärretään ja rakastetaan. Jos nainen kokee, että hänet ja hänen tarpeensa sivuutetaan, hän rakentaa suojamuurit ympärilleen. Lapsuuden taakat vaikuttavat suuresti siihen, miten hän pystyy luottamaan toiseen, kommunikoimaan ja suojelemaan itseään.

Terve kommunikointi onkin parisuhteessa varsinkin naiselle tärkeää, jotta hän tulee kuulluksi, ymmärretyksi ja tuntee olonsa turvalliseksi. Jos nainen on oppinut kuuntelemaan intuitiotaan, hän vaistoaa herkästi jos mies ei ole aidosti sitoutunut häneen eikä suhteeseen. Toisaalta hän voi myös herkästi tulkita tilanteita väärin menneisyyden haavoistaan johtuen. 

Jotta suhteessa vallitsee energioiden tasapaino, toisen osapuolen tulee ilmentää enemmän maskuliinista energiaa; tuoda vakautta, vahvuutta ja turvaa. Jos miehen on esimerkiksi vaikeaa ottaa suhteessa vastuuta ja tehdä päätöksiä, nainen helposti ottaa tuon roolin ja joutuu tällöin ammentamaan enemmän omasta maskuliinienergiastaan. Päästäkseen feminiiniseen vastaanottavaan energiaansa hän tarvitsee, että mies siirtyisi antavaan energiaan.

Jotta nainen voi antautua kehollisesti miehelle ja kokea rakastelun syvällisesti, hän tarvitsee turvan tunteen. Jos nainen ei tunne olevansa turvassa, hänen voi olla vaikea päästää miestä lähelleen. Kun nainen tuntee turvan ja suojan, hänen hermostonsa rauhoittuu. Hän haluaa tuntea miehen kehollaan ja antautua.

Taloudellinen turva

Nainen on pesänrakentaja. Hän haluaa itselleen ja perheelleen kodin ja huolehtia perheensä tarpeista. Mies voi kuitenkin käsittää naisen tarpeet väärin ja nähdä hänet itsekkäänä, vaativana ja rahanhimoisena. Mies voi myös kokea itsensä riittämättömäksi, jos ei pysty vastaamaan naisensa odotuksiin. Naisella voi olla lapsuudesta syviä haavoja juuri rahan suhteen ja tämä voi saada hänet vaativaksi ja kontroilloivaksi, kun hän yrittää täyttää omia ja perheensä tarpeita.

Parisuhde on tunteiden vuoristorataa, toisinaan kaikki sujuu parhain päin ja sitten taas tulee hetkiä kun tulee seinä vastaan. Kummankin panosta vaaditaan, jotta suhde kukoistaa.

Jos haluat parantua emotionaalisesti ja kasvaa suhteessasi,  jutellaan ❤️

Voit varata ilmaisen tutustumispuhelun tästä